ADRA - ITIBO

ADRA - ITIBO

Za měsíc únor jsme s Vaší pomocí v naší laboratoři vyrobili 38 metalokeramických a celokeramických korunek a 15 celkových náhrad. Máme velkou radost,že můžeme pomáhat a zaslat dle našeho projektu do české nemocnice v Keni do nemocnice ITIBO 1970 Kč za uvedené výrobky a paušální stálou platbu 400 Kč. Celkem tedy od nás do Keni putuje 2370 Kč. Všem děkujeme za podporu našeho projektu. Je dobré vědět, že se za naší náročnou prací nebudeme usmívat jenom my a pacient, ale ještě někdo další. Ten pocit je úžasný. Držte nám palce v březnu.

ADRA - ITIBO

v logu naší laboratoře je slogan ,, rozumíme úsměvům" , proto chceme pomáhat tam, kde tolik příležitostí k úsměvům není.

Rozhodli jsme se, že ve spolupráci s nadací ADRA budeme podporovat nemocnici ITIBO v Keni tím, že z každé metalokeramické a celokeramické korunky odvedeme 40 Kč a z každé celkové snímatelné náhrady odvedeme dalších 30 Kč, minimálně však každý měsíc 400 Kč. Tento projekt chceme pilotně vyzkoušet od února do června tohoto roku.

Je dobré vědět, že za vaší a za naší prací se nebude usmívat jen pacient ale ještě někdo další.