Podpora DDM Strakonice

Podpora DDM Strakonice
Jak jistě víte, dlouhodobě jsme podporovali českou nemocnici ITIBO v Keni. Tuto podporu jsme museli vlivem okolností a doufáme, že dočasně ukončit. V době té největší krize, kdy jsme nikdo nevěděli co bude dál, jsme potkali pár skvělých lidí ( jak je uvedeno níže) se kterými jsme se dali dohromady a snažili jsme se, a doufáme, že tomu tak bylo, zmírnit dopad na lékaře v první linii. Chceme tímto znovu všem zúčastněným ( uvedeno níže) poděkovat a trochu jim udělat radost.

Díky všem zúčastněným se podařilo vyrobit a následně dopravit desítky kusů ochranných štítů a několik kusů dalších ochranných pomůcek pro, lékaře v první linii, a to bez nároků na jakoukoliv finanční odměnu. Zvláště bychom chtěli poděkovat níže uvedeným:

• Společnosti ADIENT Strakonice s.r.o., která ve spolupráci s rodinou Reiserových poskytla kapacitu 3D tiskáren a věnovala materiál na výrobu štítů.
• Střední průmyslové škole v Písku, která prostřednictvím pana ředitele ing. Jiřího Uhlíka také zapůjčila 3D tiskárny
• Vedoucím z Domu dětí a mládeže Strakonice (DDM), kteří poskytli volnou kapacitu svých 3D strojů a velmi pomohli při výrobě. Konkrétně p. Lukášovi Schovancovi.

Nelze zde vyjmenovat všechny zainteresované, kterým patří na této akci velké díky. Protože si nesmírně vážíme lidí, kteří v krizové situaci pracují pro ostatní, rozhodli jsme se, že je podpoříme finančně.
DDM Strakonice (https://ddmstrakonice.cz/
) je neziskovou příspěvkovou organizací, které v dalších dnech budou jisto jistě finanční příspěvky chybět. Proto chceme počínaje květnem zaslat z každé naší celokeramické a metalokeramické náhrady 50 Kč na účet DDM Strakonice. Tuto kampaň chceme pilotně vyzkoušet do konce července. V případě, kdy byste se na této akci chtěli podílet, můžete nás kontaktovat . Dále můžete naší podporu sledovat na našich webových stránkách, nebo na facebooku . Budeme zde každý měsíc informovat o průběhu podpory.

Tým laboratoře JK LAB